Nhóm dịch: Xám Cam Duo

Xám Cam Duo

Thông tin nhóm dịch:

Xám Cam là màu của hai chú mèo mình nuôi, nhóm mình có 2 thành viên nên thêm đuôi là Duo. Xám Cam Duo chúng mình sẽ đem đến những tác phẩm dịch thật có tâm đến bạn đọc!

https://www.facebook.com/X%C3%A1m-Cam-Gray-Orange-177965624338685

back top