Nhóm dịch: Ưng Tỷ Team

Ưng Tỷ Team

Thông tin nhóm dịch:

Nhóm Ưng Tỷ chuyên dịch truyện tranh Manhua, chủ yếu là Đam Mỹ

https://www.facebook.com/ungtycomics

Máy Bay Giấy

4.2
Chap 83 14 giờ trước

Trục Lãng

4.7
Chap 11 16 giờ trước

Trần Thương

4.7
Chap 84 20 giờ trước

back top