Nhóm dịch: Ưng Tỷ Team

Ưng Tỷ Team

Thông tin nhóm dịch:

Nhóm Ưng Tỷ chuyên dịch truyện tranh Manhua, chủ yếu là Đam Mỹ

https://www.facebook.com/ungtycomics

Môi Súng

4.6
Chap 46 4 giờ trước

Máy Bay Giấy

4.3
Chap 56 2 ngày trước

back top