Nhóm dịch: Phong Duyệt Các

Phong Duyệt Các

Thông tin nhóm dịch:

Nhóm dịch chỉ chuyên về mảng Romance ngôn tình, cả Manhua lẫn Manhwa

https://www.facebook.com/phongduyetcac/

back top